ภาษาไทย

เสริมจมูก : นพ.สุกิจ วรธำรง

นพ.สุกิจ วรธำรง

ความชำนาญพิเศษ

ศัลยกรรมตกแต่ง

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช ปี 2527

หนังสือรับรอง

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง

สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ (ISSAPS)

สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกและศัลยกรรมเสริมความงามแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมเฉพาะทาง

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2534

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลยันฮี ปี 2542 - ปัจจุบัน