ภาษาไทย

ศัลยกรรมแปลงเพศหญิงเป็นชาย

เป็นการผ่าตัดแปลงเพศจากเพศหญิงเป็นเพศชาย โดยใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการผ่าตัดให้ครบทุกขั้นตอน โดยผู้ที่ต้องการผ่าตัด จะต้องเป็นผู้ที่มีโรคความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ หรือ Gender Identity Disorder ซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากจิตแพทย์และมีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง (ดูที่หัวข้อ สิ่งจำเป็นก่อนรับการผ่าตัด)

การผ่าตัดแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน โดยการผ่าตัดแต่ละครั้งจะห่างกันประมาณ 3-6 เดือน

ขั้นตอนที่ 1

ศัลยกรรมตัดหน้าอก เป็นการผ่าตัดหน้าอกให้เหมือนกับเพศชาย โดยเทคนิคจะแตกต่างกันไป ขั้นอยู่กับขนาดหน้าอกและปริมาณเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอก

ศัลยกรรมตัดมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ เป็นการผ่าตัดนำเอาอวัยวะภายในที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงออก

ขั้นตอนที่ 2 

ศัลยกรรมปิดช่องคลอด และยืดท่อปัสสาวะ เพื่อเตรียมตัวในการผ่าตัดขั้นตอนที่ 3 จะทำให้สามารถยืนปัสสาวะได้เหมือนเพศชาย

ศัลยกรรมปลูกอวัยวะเพศชายบนท้องแขน โดยเตรียมเนื้อเยื่อและผิวหนังมาปลูกถ่ายบนท้องแขน และนำท่อมาสอดไว้ข้างใน เพื่อทำเป็นท่อปัสสาวะในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ศัลยกรรมเสริมอวัยวะเพศชาย เป็นการนำผิวหนังที่ปลูกไว้บริเวณท้องแขนในขั้นตอนที่ 2 ไปไว้ตรงบริเวณอวัยวะเพศ โดยเส้นประสาทและเส้นเลือดจะถูกรักษาไว้ เพื่อให้อวัยวะเพศมีความรู้สึก โดยอวัยวะเพศชายนี้จะทำหน้าที่เป็นอวัยวะขับถ่ายของเพศชายอย่างสมบูรณ์ หากต้องการให้อวัยวะเพศแข็งตัวสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ สามารถใส่ซิลิโคนภายในได้

โดยระหว่างการผ่าตัดขั้นตอนนี้ แคมใหญ่จะถูกผ่าตัดเปลี่ยนให้เป็นลูกอัณฑะ โดยสามารถใส่ซิลิโคนภายในให้เหมือนลูกอัณฑะได้ในการศัลยกรรมครั้งต่อไป

สิ่งจำเป็นก่อนรับการผ่าตัด

ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ สุขภาพแข็งแรง และยื่นเอกสารที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดให้ครบถ้วน

1. หนังสือรับรองจากจิตแพทย์ 2 ท่าน (จิตแพทย์ 1 ท่านที่อยู่ในประเทศของท่าน และ อีก 1 ท่านที่ประเทศไทย) โดยในหนังสือนั้นต้องรับรองว่า:

ก. เป็นผู้ที่มีโรคความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder)

ข. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเยี่ยงเพศชายสำเร็จมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

จิตแพทย์ที่ผ่านการรับรองต้องระบุว่าบุคคลนั้นๆ ผ่านเกณฑ์ของ Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association ตามมาตรฐานสากล

2. หนังสือรับรองแพทย์ว่าด้วยการได้รับฮอร์โมนเพศชาย

ก. ต้องได้รับฮอร์โมนและการดูแลกำกับภายใต้แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ข. ต้องได้รับฮอร์โมนเพศชายอย่างน้อย 1 ปี

ราคาเหมาจ่าย

ขั้นตอนที่ 1:
ตัดหน้าอก
 
86,000 - 99,000 บาท
 
รวมพักรพ. 2 คืน
 
ตัดมดลูก ท่อนำไข่ รังไข่ (traditional)
 
69,000 บาท
 
รวมพักรพ. 4 คืน
 
TAHBSO (Laparoscopic)
 
120,000 บาท
 
รวมพักรพ. 2 คืน
 
ขั้นตอนที่ 2:
ปิดช่องคลอด + ยืดท่อปัสสาวะ
 
110,000 บาท
 
รวมพักรพ. 6 คืน
 
Vaginectomy after Laparoscopic TAHBSO
 
140,000 บาท
 
รวมพักรพ. 7 คืน
 
ปลูกอวัยวะเพศชายบนท้องแขน
 
66,000 บาท
 
รวมพักรพ. 1 คืน
 
ขั้นตอนที่ 3:
Total Phalloplasty
 
250,000 บาท
 
รวมพักรพ. 14 คืน