+66 2 879 0300 myanmar@yanhee.net

က်န္းမာေရးႏွင့္
အလွအပဆိုင္ရာ အထူးကုဌာန

အလွအပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အလွအပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ရန္ဟီးေဆးရံုတြင္ျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ကုသမႈမ်ားကိုရွာေဖြရန္

အလွအပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သြားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သဘာဝကုထံုးဌာန

ယေန႕ပဲ ကၽြန္ုပ္တို႕ထံဆက္သြယ္လိုက္ပါ

14 + 9 =