+66 2 879 0300 myanmar@yanhee.net

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ရန္ဟီးအထူးကု ေဆးရံုႀကီးအေၾကာင္း

ေဒသတြင္းလူနာမ်ားသာမက နိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေဆးဝါးကုသမႈျပဳလုပ္ၾကေသာ လူနာမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနျခင္းသည္ ရန္ဟီးေဆးရံု၏ အျခားေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ေနရာမ်ားအၾကား ဂုဏ္သေရရွိရွိ မားမားမတ္မတ္ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနနိုင္ျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ နိုင္ငံေပါင္း ၁၆၂နိုင္ငံမွ လာေရာက္ေဆးဝါးကုသမႈျပဳလုပ္ၾကေသာ လူနာအေရအတြြက္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ရန္ဟီးေဆးရံု၏ လူနာမ်ားအေပၚ အရည္အေသြးျမင့္မားပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ကုသမႈမ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေပသည္။

ရန္ဟီးေဆးရံုဝက္ဒ္ဆိုက္စာမ်က္နွာကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရန္ဟီေဆးရံုႀကီးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္အားထာရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သလို အလွအပဆိုင္ရာခြဲစိတ္ကုသျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရာဌာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားေပမည္။

ရန္ဟီးေဆးရံု စီအီးအိုမွ အမွာစကား

Dr. Supot Sumritvanitcha, M.D., N.D.

Dr. Supot Sumritvanitcha, M.D., N.D.

Yanhee International Hospital, CEO

ကၽြန္ေတာ္ ေဆးေက်ာင္းဆင္းပီးေနာက္နွစ္ ၁၉၈၄ ခုနွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ရင္းႏွီးတဲ မိတ္ေဆြဆရာဝန္ေတြစုေပါင္းပီး Yanhee Polyclinic လို႕အမည္တြင္တြဲ့  ေဆးခန္းေသးေသးေလးတစ္ခု ့ ရန္ဟီဓာတ္အားခြဲရံံုအနီးနားမွာ ဖြင့္ခဲ့ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆးခန္းေလးစတင္းဖြင့္ခဲ့တဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့ ရန္ဟီးဆိုတဲ့ ဓာတ္အားခြဲရံုရွိရာေနရာကိုအစြဲျပဳပီး ရန္ဟီးေဆးရံုႀကီးရယ္လို႕ နာမည္တြင္လာခဲ့ပါပီ။ ျပည္တြြင္းျပည္ပ နိုင္ငံအသီးသီးကေန လာေရာက္ေဆးဝါးကုသမႈေတြျပဳလုပ္လာၾကရာ ယခုဆိုရင္ ရန္ဟီးေဆးရံုႀကီးဟာ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ ေဆးရံုႀကီးေတြထဲက အေကာင္းဆံုးေသာ ေဆးရံုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါပီ။

ဒါ့အျပင္ ရန္ဟီးေဆးရံုႀကီးဟာ ထိုင္းနိုင္ငံမွာဆိုရင္ ျပည္တြင္းလူနာမ်ားသာမက ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးကေန က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားအျပင္ အလွအပဆိုင္ရာခြဲစိတ္ကုသျပဳျပင္မႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အထင္ကရေေဆးရံုႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနပါပီ။

Yanhee’s brand of treatments is unique. Beauty treatments and plastic surgeries are incorporated into the framework of a 400-bed medically licensed institution, assuring the highest quality of medical services. 

Our doctors have excellent training backgrounds reinforced by years of experience, thousands of patients treated, and procedures performed.

Our medical support staff is composed of professionals honed to deliver services carefully and efficiently, and always reminded of the fact that tender loving care is essential for the healing process of patients, especially for foreign patients who are far from the comforts of home.

The wide range of cosmetic, plastic surgery, and various medical services offered – from the heart, kidney, obstetrics, pediatrics, and other medical centers, to breast augmentations, facelifts, tummy-tuck procedures, liposuctions, botox injections, dental whitening, facial treatments, hair transplants, etc. – makes Yanhee a “one-stop shop” for health and beauty.

The rates for our services are neither the cheapest nor the most expensive in Thailand, but assuredly it offers the best that money can buy. These rates are reasonable, affordable, and above all, transparent.

I have learned through the years that the longing to be healed from physical infirmity, or the need to rise above one’s physical imperfections and be beautiful too, are universal feelings. To many, it is a quest that must be taken, irrespective of the expense in time, money and effort.

If you decide to embark on that journey, make Yanhee a part of your experience. At Yanhee, health and beauty can truly be yours.

 

Dr. Supot Sumritvanitcha, M.D., N.D.

ရန္ဟီးေဆးရံု၏ ေျပာင္းလဲလာပံု အဆင့္ဆင့္

ရန္ဟီးေဆးရံုတြင္ လာေရာေဆးဝါးကုသမႈျပဳလုပ္ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

Albania
Algeria
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus

Albania
Algeria
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus

Albania
Algeria
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus

Albania
Algeria
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus

Albania
Algeria
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus

အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ကုသျပဳျပင္မႈမ်ား

 • ရင္သားအလွ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း 20% 20%
 • မ်က္ႏွာအေရျပားတင္းေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း 16% 16%
 • မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း 12% 12%
 • ဝမ္းဗိုက္အဆီနွင္အေရျပား ျဖတ္ထုတ္ျခင္း 9% 9%
 • နွာတံပံုေဖာ္ခြဲစိတ္ျခင္း 9% 9%
 • အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း 9% 9%
 • ရင္သားျပန္လည္ပင့္တင္ျခင္း 5% 5%
 • ဆံပင္ျပန္စိုက္ေပးျခင္း 5% 5%
 • နွာတံဆီလီကြန္ထည့္ေပးျခင္း 3% 3%
 • ရင္သားေသးေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း 3% 3%
 • ေသြးေၾကာထံုးကုသမႈ 3% 3%
 • တက္တူးအလွထုိုးျခင္း 3% 3%
 • အေမႊးအမွ်င္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း 3% 3%
 • အျခားကုသမႈမ်ား 1% 1%

SERVICES INTERNATIONAL PATIENTS AVAIL OF

 • COSMETICS 72% 72%
 • GENERAL SURGERY AND MEDICINE 12% 12%
 • DENTAL 8% 8%
 • ALTERNATIVE MEDICINE 8% 8%