+66 2 879 0300 myanmar@yanhee.net

ရင္သားတြဲမက်ေအာင္ ပင့္တင္ေပးျခင္း

ရင္သားတြဲက်ေနျခင္းကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း(Breast Lift)

Breast Lift ဆိုတာဘာလဲ

Breast Lift သို႕မဟုတ္ Mastopexy ဆုိသည္မွာ ရင္သားမွာရွိတဲ့ ပိုေနတဲ့အေရျပားေတြကို ျဖတ္ထုတ္ဖယ္ရွားပစ္ပီးေနာက္ ရင္သားကုိ ေအာက္ဘက္သိုု႕ တြဲက်မေနေစပဲ အေပၚဘက္ကိုု ပင့္တင္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Breast Lift ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ရဲ႕တြဲက်ေနတဲ့ ရင္သားဟာ ေအာက္ဘက္ကို တြဲက်မေနေတာ့ပဲ သဘာဝအတုိင္း တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္ ညီညာလိုက္ဖက္မည့္ ရင္သားတစ္စံုကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာသည္နွင့္အမွ် အေရျပားမ်ားလည္း ေလ်ာ့လ်ဲလာမည္။ သင္၏ရင္သားမ်ားလည္း အသက္အရြယ္ကိုလုိက္ပီး အသက္ႀကီးလာသည္နွင့္အမွ် ရင္သားမ်ားတြဲက်လာပီး မလွမပျဖစ္ေနတတ္သည္။

ရင္သားအေရျပားတြဲက်ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ

(၁) အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာျခင္း


(၂) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း


(၃) မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း

(၄) ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားျခင္း

(၅) ေျမႀကီးဆြဲအားေၾကာင့္ တစ္ေနတစ္ျခား ရင္သားတြဲက်တတ္ျခင္း စသည္တို႕ပင္ျဖစ္သည္။

 

ရင္သားပင့္တင္သြားေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္သင့္သလား

ရင္သားတြဲက်ေနျခင္းကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ

(၁) သင့္ရဲ႕႔ရင္သားဟာ တင္းတင္းရင္းရင္းမရွိေတာ့ပဲ တြဲက်ေနပီး အရြယ္အစားေရာ ပံုသ႑ာန္ မလွမပျဖစ္ေနျခင္း

(၂) သင့္ရင္သားမွာ အေၾကာျပတ္သလို အျဖဴအစင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေနျခင္း

(၃) သင့္ႏို႕သီးကြင္းေတြဟာ ပံုမွန္ထက္ပိုပီးႀကီးလြန္းေနျခင္း

(၄) သင့္ႏို႕သီးေခါင္းနဲ႕ နို႕သီကြင္းေတြဟာ ေအာက္ဘက္ကို ဦးစိုက္ပီးက်ေနျခင္း

(၅) သင္ဟာက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျခင္းျခင္း

(၆) သင္ဟာ ေဆးလိပ္မေသာက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း

(၇) သင့္ရင္သားတစ္စံုဟာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဖြံ႕ဖြံၿဖိဳးၿဖိဳးရွိျခင္း စသည္တို႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Breast Lift မျပဳလုပ္ခင္မွာ ဘာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမလဲ

ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္ မလာေရာက္ႏိုင္ရင္ေတာင္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရအေျခအေနေတြ သင္သိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအားလံုးကို သင့္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႕တကြ ေဆးရံုကို အီးေမးလ္ပို႕ေပးပီး ႀကိဳတင္စံုစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳတင္စံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ သင္အမွန္တကယ္ ေဆးရံုကိုလာပီး ခြဲစိိတ္မႈမျပဳလုုပ္ခင္ကတည္းက ေဆးလိပ္ႀကိဳျဖတ္ျခင္း၊ သင္ေသာက္ေနတဲ့ ေဆးဝါးေတြထဲက ဘယ္ေဆးေတြကို ႀကိဳျဖတ္ရမယ္ ဘယ္ေဆးေတြကိုေတာ့ ဆက္ေသာက္ေနလို႕ရတယ္ ေနာက္ပီး ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္မယ့္ေန႕မွာ သင္ အစားအေသာက္ေတြကို ဘယ္အခ်ိိန္မွာ ျဖတ္ထားေပးရမယ္ ေဆးရံုကို ဘာေတြယူေဆာင္လာရမယ့္ကအစ ခြဲစိတ္မႈနဲ႕ပက္သက္ပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ အရာေတြကို သိရွွိထားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္ကုုသမႈမျပဳလုုပ္ခင္ ဆရာဝန္နဲ႕ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈ ျပဳလုုပ္တဲ့အခါ မခြဲစိတ္ခင္ ဘာေတြႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုုတာ ဆရာဝန္က ရွင္းျပေပးမွာျဖစ္ပီး အဲ့ဒီဆရာဝန္ညႊြန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းကလည္း ခြဲစိ္တ္မႈ ပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႕အတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါလွပါတယ္
။

ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ ဘာေတြႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုရင္ 


၁။ သင္ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုုပ္ခင္ အနည္းဆံုုး ၂ပတ္ေလာက္ႀကိဳပီး ေဆးလိပ္ကိုု လံုုးဝျဖတ္ထားရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုုပ္ပီး ၂ပတ္ၾကာမွ ေဆးလိပ္ျပန္ေသာက္လိုု႕ရပါမယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ ခြဲစိတ္ၿပီးျဖစ္တတ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု ပိုုပီးျဖစ္ေစလိုု႕ပါပဲ။ ခြဲစိတ္ပီးေနာက္ အနာက်က္ျခင္းကိုု ေႏွးေစမယ္။ အနာက်က္ေႏွးတဲ့အတြက္ အမာရြတ္ေတြ သိသိသာသာျဖစ္ႏိုုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနတုုန္းပဲဆိုုတာ ဆရာဝန္သိရင္ သင့္ကိုု ခြဲစိတ္မႈလည္း ျပဳလုုပ္ေပးမွာမဟုုတ္ပါဘူး
။

၂။ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုုပ္ခင္ အနည္းဆံုုး ၁ ပတ္အတြင္း အရက္၊ ဘီယာ အရက္ပါဝင္တဲ့ အရည္မွန္သမွ်လံုုးဝ မေသာက္ရပါဘူး
။

၃။ ခြဲစိတ္ျပဳလုုပ္မႈမျပဳလုုပ္ခင္ အနည္းဆံုုး ၆နာရီအတြင္း သင္ဟာ ဘာအစားအေသာက္မွ စားေသာက္လိုု႕ မရပါဘူး
။

၄။ ဒါ့အျပင္ ေသြးက်ဲေစမယ့္ ေဆးဝါးေတြျဖစ္တဲ့ Aspirin , Wafarin စတဲ့ေဆးေတြ၊ တိုုင္းရင္းေဆးေတြ၊ အေရာင္ေလ်ာ့ေဆးေတြစတဲ့ ေဆးေတြအားလံုုးကိုု ျဖတ္ထားရပါမယ္။ ဒီေဆးေတြဟာ ေသြးထြက္ျခင္းကိုု ပိုုမိုုျဖစ္ေစႏိုုင္လိုု႕ပါဘဲ။

Breast Lift ဘယ္လိုုျပဳလုုပ္မလဲ

ရင္သားပင့္တင္ေပးျခင္းျပဳလုုပ္ရာတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

Anchor Technique ျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကို နို႕သီးေခါင္း ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေပးမည္။ ထို႕ေနာက္ နို႕သီးေခါင္းေအာက္ဘက္ တည့္တည့္ဆင္းလာပီး ရင္သားေအာက္ဘက္တြင္ အလ်ားလိုက္ခြဲစိတ္ကာ ပိုေနေသာ ရင္သားအေရျပားမ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပီး ခြဲစိတ္ပီးေနာက္ အနာျပန္ခ်ဳပ္ပီးေသာအခါ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာ T ေျပာင္းျပန္ပံုျဖစ္ေနပါမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရင္သားအေနအထားကိုမူတည္ပီး ပိုေနေသာအေရျပားမ်ားကို ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားေပးပါမည္။

နို႕သီးေခါင္းကို ေရြ႕ေပးမည့္ေနရာသစ္ေလးတစ္ခုကို ရင္သားတြင္သတ္မွတ္ေပးမည္။ ပိုေနသည့္ ရင္သားအေရျပားမ်ားကို ဖယ္ရွားပီးေနာက္ ႏို႕သီးေခါင္းနွင့္ နို႕သီးကြင္းကို လက္ရွိေနရာထက္ပို၍ အထက္ပိုင္းက်ေသာေနရာတြင္ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္။ ႏို႕သီးေခါင္းေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အေရျပားနွင့္ နို႕သီးေခါင္းေအာက္ဘက္ အေရျပားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပီးေနာက္ ရင္သားကိုပံုစံ လွလွေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကိုျပန္ခ်ဳပ္ေပးမည္။ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေမ့ေဆးကိုအသံုးျပဳပီး ခြဲစိတ္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၂နာရီမွ ၃နာရီထိ ၾကာတတ္သည္။

Peri-areolar Technique ျဖင့္ ခြဲစိတ္ရာတြင္ ခြဲစိ္တ္ဒဏ္ရာသည္ နို႕သီးကြင္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္သာ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Breast Lift ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ျဖစ္တတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ား

Peri-areolar technique ျဖင့္ ရင္သားရွိပိုေနေသာအေရျပားကို ျဖတ္ထုတ္ဖယ္ရွားရာတြင္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာေပးမည့္ နို႔သီးကြင္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ အမာရြတ္ျဖစ္တတ္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားမ်ားတြန္႕ေနျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၁ နွစ္မွ ၂ နွစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းႏူးညံ့သြားမည္။

အဂၤလိပ္အက​ၡရာ T ေျပာင္းျပန္ပံုခြဲစိတ္ဒဏ္ရာရွိမည့္ Inverted T technique ျဖင့္ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ပါက ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာသည္ နို႕သီးေခါင္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ရွိေနမည့္အျပင္ နို႕သီးေခါင္းေအာက္ဘက္ တည့္တည့္စိုက္ပီးဆင္းသြားမည့္ ဒဏ္ရာလည္းရွိမည္။ ထို႕အျပင္ ရင္သားေအာက္ဘက္တြင္လည္း အလ်ားလိုက္ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာ အမာရြတ္ရွိေနေပမည္။


Breast Lift ျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားမွာ

ရင္သားတြင္ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအမာရြတ္ႀကီးျဖစ္ေနျခင္း

ေသြးရည္ၾကည္စုျခင္းနွင့္ အနာမွေသြးထြက္ျခင္း

အနာပိုးဝင္ျခင္း

အနာက်က္ေနွးျခင္း

နိုု႕သီးေခါင္းအာရံုခံစားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း

ရင္သားပံုသ႑ာန္ ပံုမွန္မျဖစ္ျခင္း

ရင္သားတစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္ မတူညီျခင္း

အေရျပားအေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ရင္သားေရာင္ရမ္းေနျခင္းနွင့္ ညိဳမည္းစြဲျခင္း

ရင္သားအတြင္းဘက္ပိုင္းရွိ အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္ဆီးျခင္း

ေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း

ေသြးရည္ၾကည္မ်ားစုပံုေနျခင္း

ရင္သားအရမ္းတင္းလြန္းျခင္း

နို႕သီးေခါင္း သို႕မဟုတ္ နို႕သီးကြင္း ကၽြတ္ထြက္ျခင္း

ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ နာၾကင္မႈအျမဲရွိေနျခင္း

ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳမည့္ ေမ့ေဆးမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္သားပင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရင္သားအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားေပးပီး ခြဲစိတ္ပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကေလးနို႕တိုက္ျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ရင္သားျပန္လည္ တြဲက်တတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ထို႕အျပင္ ရင္သားအေရျပားတင္းေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ပီးေနာက္ ရင္သားတြင္ေရာဂါရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈ ရွိတတ္သည္ကို သိရွိထားရပါမည္။ ရင္သားပင့္တင္ရာတြင္ ရင္သားတစ္သ်ဴးအခ်ိဳ႕ုကို ျဖတ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ကေလးနို႕တိုက္ရာတြင္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ခြဲစိတ္ပီး ျပန္ခ်ဳပ္ေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳေသာ အနာခ်ဳပ္ရိုးကေလးမ်ားမွာ အေရျပားထဲတြင္ ေပ်ာ္ဝင္သြားပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္းခ်ဳပ္ရိိုးကေလးမ်ားသည္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၄လမွ ၆လတြင္း လံုးဝ ေပ်ာ္ဝင္သြားနိုင္ပါေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေပ်ာ္ဝင္သြားျခင္းမရွိပဲ အနာက်က္လာသည္နွင့္အမွ် အျပင္ဘက္သို႕ ထိုးထြက္လာတတ္ပါေသးသည္။

Breast Lift ျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ဘယ္လိုဂရုစိုက္မႈေတြ လိုအပ္ပါသလဲ

ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္နိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္လမ္းေလွ်ာက္ေပးရမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ အိမ္တြင္အနားယူရမည္ျဖစ္ပီး ပံုမွန္အလုပ္မ်ားကို ခြဲစိတ္ပီး ၁၀ရက္ခန္႕အၾကာတြင္ ျပန္လုပ္ႏိုင္ပါမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ပထမ ၃ပတ္မွ ၄ပတ္အထိ အားစိုက္၍ျပဳလုပ္ရေသာ အလုပ္မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ရင္သားကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရေအာင္ အနည္းဆံုး ၃ပတ္မွ ၄ပတ္ထိ ဂရုစိုက္ေပးရမည္။ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၄၈နာရီၾကာပီးေနာက္ သားငန္ရည္ထြက္ရန္ ထည့္ထားသည့္ပိုက္ကေလးကို ဖယ္ရွားေပးပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးနိုင္ပါမည္။ ပတ္တိီးမ်ာကို ျဖည္ပီးသည့္ေနာက္ ခြဲစိတ္ပီး ၃ပတ္ျပည့္သည္အထိ Support Bra ဝတ္ထားေပးရပါမည္။ ပံုမွန္ဝတ္ေနက်အတိုင္း သံေခြပါဝင္ေသာ ဘရာစီယာကို ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၆လမွ ၁ႏွစ္ ျပည့္ေသာအခါမွသာ ဝတ္ဆင္ရပါမည္။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား

ေမးခြန္း ၁ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနမလား

အေျဖ ၁ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေမ့ေဆးကိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါမည္။

ေမးခြန္း ၂ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ဘန္ေကာက္မွာ ေနဖို႕လိုအပ္သလဲ

အေျဖ ၂ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ေဆးရံု ၁ရက္မွ ၂ရက္တက္ရမည္ျဖစ္ပီး ဟိုတယ္သို႕ ျပန္နားေနနိုင္မည္။ ဆရာဝန္ျပန္ျပရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း လည္ပတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နုိင္ပါမည္။ သို႕ေသာ္ အေလးအပင္ မျခင္း၊ ေရကူးျခင္းနွင့္ အျခားေသာ အားစိုက္ျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို ေရွာင္ရမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၇ရက္မွ ၁၀ရက္ၾကာေသာအခါ ေဆးရံုသို႕ျပန္လာျပပီး အနာခ်ဳပ္ရိုးျဖည္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ ပံုမွန္အလုပ္အတိုင္း မိမိအလုပ္သို႕ ျပန္ဝင္နိုင္မည္။

ေမးခြန္း ၃ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာ္ ပံုမွန္အေနအထားျပန္ျဖစ္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ

အေျဖ ၃ လူနာအမ်ားစုမွာ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ေနာက္ေန႕တြင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလမ္းျပန္ေလ်ွာက္ႏိုင္မည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး ၂ပတ္ခန္႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ညိဳမည္းစြဲေနျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပီး တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကင္းသြားပါမည္။ ရင္သားကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အျခားအားစိုက္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြဲစိတ္ပီး ၁လထိ ေရွာင္ရမည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီး လံုးဝပံုမွန္ျပန္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနေရာက္ရန္ အခ်ိန္ ၆လမွ တစ္ႏွစ္ခန္႕ထိ ၾကာနိုင္မည္။

ေမးခြန္း ၄ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ဘယ္လိုဂရုစိုက္ရမလဲ

အေျဖ ၄ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ လအနည္းငယ္ခန္႕ Support Bra ဝတ္ရပါမယ္။ သံေခြပါေသာ ဘရာစီယာမ်ားဝတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရပါမည္။

ေမးခြန္း ၅ ရင္းသားပင့္တင္သြားေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းဟာ တစ္သက္လံုးၾကာရွည္ခံနိုင္မလား

အေျဖ ၅ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ အသက္အရြယ္တျဖည္းျဖည္း ႀကီးရင့္လာသည္နွင့္အမွ် လူ႕သဘာဝအတုိင္း အေရျပားေတြပိုပီးတြဲလာမယ္။ အဲ့ဒီအခါ ရင္သားလည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္တြဲက်လာႏို္္င္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးႏို႕တိုက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပံုမွန္ထိန္းရခက္ျခင္းေတြကလည္း ရင္သားျပန္လည္တြဲက်ျခင္းကို ျပန္ျဖစ္ေစနိုုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ၆ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ပီးေနာက္မွာ ရင္သားပံုစံျပန္လည္ၾကည့္ေကာင္းလာမည့္အျပင္ အျခားမည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိနိုင္မလဲ

အေျဖ ၆ ရင္သားျပန္လည္ပင့္တင္သြားေအာင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္သားဓာတ္မွန္ရိုက္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရင္သားတစ္သ်ဴးေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အတြက္ ကေလးနို႕တိုက္ရာမွာလည္း အခက္အခဲရွိတတ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ၇ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုျပသနာေတြျဖစ္တတ္ေသးလဲ

အေျဖ ၇ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာကေန ေသြးထြက္ျခင္း၊ ခြဲစိ္တ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳမည့္ ေမ့ေဆးမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ အနာက်က္ေႏွးျခင္း၊ တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္မညီျခင္း၊ အာရံုေၾကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ႏို႕သီးေခါင္းႏွင့္ ႏို႕သီးကြင္းမ်ား ထံုေနျခင္း၊ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာ မာေနျခင္းနွင့္ အနာအသီးထျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈွမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း စသည္တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ၈ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္ ဘာေတြၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႕ လိုအပ္မလဲ

အေျဖ ၈ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ပီးေနာက္ပိုင္း မလိုလားအပ္တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာေတြဆိုးက်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစဖို႕အတြက္ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္ အနည္းဆံုး ၂ပတ္ေလာက္ႀကိဳတင္ပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္ထားရမယ္ အရက္ေသာက္ရင္လည္း အရက္ျဖတ္ရမယ္ ေဟာ္မုန္းေဆးေတြလည္း ျဖတ္ရမယ္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးေတြ အားျဖည့္စာေတြအကုန္လံုးကိုလည္း ျဖတ္ထားေပးရမယ္ အျခားေသာက္ရမယ့္ေဆးေတြရွိရင္လည္း ဆရာဝန္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေဆးေတြကိုပဲ ေသာက္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္မွာေရာဂါတစ္ခုခုရွိေနလို႕ ေသာက္ေဆးေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ျဖတ္ရမယ့္ေဆးဝါးေတြရွိရင္ ျဖတ္ထားလို႕ရေအာင္နဲ႕ မျဖစ္မေန ေသာက္ရမယ့္ေဆးေတြရွိရင္လည္း ေသာက္လို႕ရေအာင္ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ ျပေနက်ဆရာဝန္နဲ႕ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးဖို႕လို္အပ္ပါမယ္။ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ အစားအေသာက္ေတြထိန္းတာ ၾကြက္သားေတြပိုမိုသန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခြဲစိ္တ္ပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ထိေရာက္မယ့္ရလဒ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

9 + 11 =