+66 2 879 0300 myanmar@yanhee.net

သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုုပ္ျခင္း

သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုုပ္ျခင္း

သြားသန္႕ေရွးေရးျပဳလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေက်ာက္ျခစ္ထုတ္ျခင္း

သြားေပါက္မ်ားျဖစ္ျခင္းႏွွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ၾကပါစို႕

သြားပိုးစားျခင္းႏွင့္ သြားဖံုုးေရာဂါမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ေစာေစာစီးစီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝမွစ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားမ်ားသန္႕ရွင္းပီး သြားပိုးစားျခင္း၊ သြားဖံုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ သြားသန္႕ရွင္းေရး ပံုမွန္လုပ္ရပါမည္။

သြားမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဘတ္တီးရီးယားပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္လာနိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ သြားေအာက္ေျခတြင္ ေက်ာက္မ်ားကပ္ေနပါက သြားပိုးစားျခင္းနွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သြားေအာက္ေျခမ်ားတြင္ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာက္မ်ားကို သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးရမည္။

ေန႕စဥ္ သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ခံတြင္းထဲတြင္ျဖစ္နိုင္ေသာ ျပသနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာေရာက္ပါမည္။

ရန္ဟီးေဆးရံုရွိ သြားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ သင္တို႕၏ သြား၊ သြားဖံုးနွင့္ ခံတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေသာကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားပါဝင္သလဲ

သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ သြားမ်က္ႏွာျပင္၊ သြားဖံုးမ်ားႏွင့္ သြားေအာက္ေျခတြင္ တြယ္ကပ္ေနေသာ ေက်ာက္မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ ကိရိယာမ်ိဳးစံုကို ဂရုတစိုက္အသံုးျပဳပါမည္။

ပထမဦးစြာ တုန္ခါမႈျဖစ္ေစေသာ ကိရိယာေလးကိုအသံုးျပဳပီး သြားဖံုးနွင့္ သြားေအာက္ေျခရွိ ေက်ာက္ဂ်ိဳးမ်ား၊ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ညင္သာစြာဖယ္ရွားေပးပါမည္။

အခ်ိဳ႕သြားမ်ားတြင္ သြားကိုလံုးဝသန္႕စင္သြားေစရန္ သြားအေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာျခစ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သြားမ်ားေျပာင္ေခ်ာသြားေစရန္ အထူးသြားတိုက္ေဆးကိုသံုးပီး သန္႕စင္ေပးပါမည္။

သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရိုးရွင္းလွပီး နာက်င္မႈလည္းမရွိသျဖင့္ လူနာအမ်ားစုသည္ ဆရာဝန္အႀကံျပဳသည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း ေဆးရံုတြင္ သြားသန္႕ရွင္းေရး ပံုမွန္လာပီး ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 

သြားဖံုးေရာင္ရမ္းျခင္းရွိေနပါက သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ အနည္းငယ္နာက်င္မႈရွိနိုင္ပီး သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္မႈ အနည္းငယ္ရွိတတ္ပါသည္။ သြားသန္္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ နာၾကင္မႈရွိပါက ဆရာဝန္ကို အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္ပီး၊ ဆရာဝန္မွ နာၾကင္မႈသက္သာပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိရန္ လိုအပ္သလိုညွိပီး လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

 

ပံုမွန္သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သြားတိုက္ျခင္း၊ သြားၾကားရွိအစားအစာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖယ္ရွားေပးျခင္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သြားဖံုးေရာင္ျခင္းႏွင့္ သြားပိုးစားျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို အနည္းဆံုး ၆လ တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ပီး သြားေပါက္မ်ားရွိျခင္း၊ သြားဖံုးျပသနာမ်ားျဖစ္ျခင္းစေသာ သြား၊ သြားဖံုးနွင့္ဆိုင္ေသာ ျပသနာမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိနိုင္ပါမည္။

ယေန႕ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

7 + 1 =